Köp & Leveransvillkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”du”) gör en beställning eller deltar vid en auktion via www.shopcorn.com och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Vid beställning via Webbplatsen eller om du har vunnit en auktion ingås avtal mellan dig och Shopcorn. Villkoren bifogas i din orderbekräftelse i samband med din beställning. Vi innehar SSL-certifikat och uppfyller kraven för PCI DSS.

 

2. Avtal och beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du som kund acceptera Villkoren och du förbinder dig därmed att följa Villkoren. Vidare behöver du vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. De villkor som anges i dessa Villkor och på den svenska Webbplatsen gäller endast om du är bosatt i Sverige. Shopcorn förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgett felaktiga personuppgifter).

2.2 Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås mellan dig och Shopcorn först när Shopcorn bekräftat din beställning och du mottagit orderbekräftelse per e-mail eller när Shopcorn via e-mail har meddelat dig att du har vunnit en auktion. Normalt får du en automatgenererad bekräftelse genast efter att du gjort ditt köp eller vunnit en auktion. Shopcorn uppmanar dig att spara bekräftelsemail från Shopcorn för eventuella kontakter med Shopcorns kundtjänst.

 

3. Personuppgifter

Shopcorn är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om hur Shopcorn hanterar dina personuppgifter finner du i Shopcorns personuppgiftspolicy som du också godkänner i samband med att du väljer att delta i en auktion eller vid ditt köp och som finns på Webbplatsen, se www.shopcorn.com/personuppgiftspolicy

 

4. Produktinformation m.m.

4.1 Shopcorn reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Shopcorn har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen när som helst. Priset för varan som presenteras i kassan vid köptillfället är det pris som gäller för köpet. Om en produktinformation är felaktig har du rätt att reklamera varan, förutsatt att felet inte är uppenbart.

4.2 Bilder över produkter på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal produkter du erhåller eller produktens exakta utseende, funktioner eller ursprung. Shopcorn ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

4.3 Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Shopcorn eller dess licensgivare.

 

5. Auktioner

5.1 Du måste vara registrerad medlem och inloggad på Webbplatsen för att kunna delta i en auktion. Det är gratis att registrera sig som medlem hos Shopcorn. Registrering sker genom att du fyller i dina uppgifter på Webbplatsen samt väljer ett användarnamn och ett lösenord. Du ansvarar för att de uppgifter som du lämnar vid registreringen är korrekta och att du uppdaterar dessa så att de alltid är aktuella.

5.2 Dina inloggningsuppgifter till Shopcorn är endast för ditt eget bruk. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Shopcorn om det kan misstänkas att obehörig känner till ditt lösenord. Det är endast möjligt att ha ett (1) användarkonto på Shopcorn.

5.3 Det kostar ingenting att lägga ett bud på en auktion hos Shopcorn.

5.4 Auktionen är öppen på så vis att buden tillsammans med användarnamnet syns vid respektive bud. Det högst angivna budet som lagts vid tidpunkten för när en auktion avslutas vinner auktionen. Om två lika höga bud har angivits vinner den vars bud registrerats först. Efter avslutad auktion har den som avgivit det högsta budet rätt att köpa auktionsobjektet från Shopcorn och kommer genast att kopplas till kassan.

5.5 Du kan lägga ett bud på en auktion på Webbplatsen från att denna startat tills att den stänger. För varje produkt som utropas till auktion på Webbplatsen finns ett angivet klockslag när auktionen startar och slutar. Information om pågående auktioner tillsammans med avslutstider återfinns på Webbplatsen.

5.6 En produkt som auktioneras ut på Webbplatsen har getts ett lägsta pris som Shopcorn är villig att sälja produkten för (”Reservationspriset”). Om Reservationspriset inte har uppnåtts förbehåller sig Shopcorn att inte acceptera det högsta bud som lagts.

5.7 Det är inte tillåtet att manipulera en budgivning på något sätt, exempelvis genom ombud. Shopcorn förbehåller sig rätten att avstå från försäljning, bortse från bud samt bestämma om budgivning ska göras om på grund av oklarheter om sista bud.

 

6. Priser, avgifter och betalning

6.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Vid auktion gäller det pris som motsvarar högsta och vinnande budet. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat på Webbplatsen.

6.2 Faktura: Vid betalning via faktura samarbetar Shopcorn med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Webbplatsen överlåtna till Svea Ekonomi AB. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. Fakturaavgift tillkommer.

6.3 Delbetalning: Genom Shopcorns samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Har du några frågor så kan du ringa 08 – 514 931 13 för närmare information. Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,68 %. Allmänna villkor och Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI).

 

7. Leverans och transport

7.1 Shopcorn erbjuder frakt för 49 kr för samtliga beställningar och auktionsköp på Webbplatsen till de leveransadresser som Shopcorn levererar till inom Sverige, dock med de undantag som anges i denna punkt 7.1. Shopcorn levererar som huvudregel inte till öar som saknar fasta broförbindelser eller till adresser dit möjligheterna till leveranser är begränsade. Om leverans ändå sker till en adress som omfattas av dessa undantag kommer Shopcorn kontakta dig om extra fraktkostnad tillkommer, du har rätt att häva köpet om du inte godtar den extra fraktkostnaden. Du får själv stå för eventuell returfrakt vid utövande av ångerrätt, se vidare nedan.

7.2 Produkter som finns i lager levereras normalt inom 3-5 arbetsdagar, om inte annat upplyses i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Om du har beställt flera olika produkter eller från olika auktioner kan din order komma att skickas i olika leveranser och leveranstiden kan därför variera.

7.3 Shopcorn reserverar sig för att förseningar i leveransen kan uppstå. Vid leveransförsening får du utan onödigt dröjsmål information om anledning till förseningen samt en ny leveranstidpunkt. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 10 arbetsdagar och förseningen inte beror på dig har du rätt att häva köpet, detta gäller även specialbeställningar.

7.4 Om paket ska hämtas ut ska du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket hämtas i första hand ut av dig personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering skickas antingen via vanlig post eller via kostnadsfritt SMS. Endast i undantagsfall skickas avisering via e-post. För ej uthämtade paket förbehåller Shopcorn sig rätten att debitera dig en avgift om 149 kr för att täcka returfrakt. Om Shopcorns kostnad för returfrakten överstiger 149 kr, t.ex. vid retur av skrymmande paket som inte uthämtas, förbehåller sig Shopcorn rätten att debitera dig en avgift som motsvarar den faktiska returfrakten.

 

8. Ångerrätt

8.1 Vid köp av produkter på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person, tagit emot den beställda produkten (ångerfristen), se vidare nedan.

8.2 Om du vill ha rätt till full återbetalning för produkten om du ångrar ditt köp får du inte hantera produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa produktens egenskaper eller funktion. Skulle du hantera produkten utöver detta har Shopcorn rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar vad produkten minskat i värde på grund av sådan hantering, se vidare under punkt 8.8 nedan.

8.3 Ångerrätten gäller inte för följande typer av produkter:

(a) produkter med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor och fotbad); eller

(b) ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling.

8.4 I samband med en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta. Om en produkt har förseglats i enlighet med något av undantagen ovan får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när du bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

8.5 Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Shopcorn. För en smidig hantering rekommenderar vi dig att kontakta Shopcorns kundtjänst via Webbplatsen, se vidare information här www.shopcorn.com/kontakta-oss. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, e-postadress och vilken vara ordern avser i meddelandet. Du kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Beställa%20och%20ladda%20ner/Lagar/Dokument/Ångerblankett_Konsumentverket_150817.pdf).

8.6 För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du sänder ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut. Vi rekommenderar att du registrerar din retur på Webbplatsen samt använder dig av den retursedel som skapas när du har registrerat din retur. Du kan även kontakta vår kundtjänst eller meddela oss på annat sätt.

8.7 Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för produktens skick efter det att du har mottagit produkten samt under returfrakten. Shopcorn rekommenderar att produkten skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Produkten ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Shopcorn. Returer ska göras till Shopcorn enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa här: www.shopcorn.com/retur

8.8 När du utövar din ångerrätt kommer Shopcorn att betala tillbaka det belopp som du betalat för produkten. På det belopp som ska återbetalas har Shopcorn rätt att dra av en summa motsvarande produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8.9 Shopcorn betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Shopcorn tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Shopcorn får dock vänta med återbetalningen tills Shopcorn tagit emot produkten eller du har visat att produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, om inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

9. Ingen bytesrätt m.m.

Utöver din rätt att ångra ditt köp i enlighet med punkt 8 ovan eller reklamera en produkt i enlighet med punkt 10 nedan har du inte rätt att byta en produkt eller avbeställa ditt köp.

 

10. Reklamation

10.1 Du har 3 års reklamationsrätt på produkter inköpta på Webbplatsen i enlighet med vad som följer av gällande konsumentskyddslagstiftning. Reklamationsrätten täcker produkter som är felaktiga på det sätt som beskrivs i lag. Om du önskar göra gällande fel i beställd produkt ska du, så snart som möjligt efter att felet upptäckts, kontakta Shopcorn via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Detta gäller givetvis förutsatt att reklamationen är giltig och görs inom den tidsperiod som gäller enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

10.2 Vid fel på Produkt kan du tillfälligt behöva bekosta returfrakten men har i sådana fall rätt att få ersättning för detta samt andra eventuella uppkomna kostnader i samband med reklamationen, tex telefonkostnader, bensinkostnader och liknande.

10.3 När reklamerad produkt returnerats och reklamationen godkänts kommer Shopcorn att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskydds-lagstiftning, i första hand genom att åtgärda felet eller genom att leverera en ny felfri produkt. Om dessa alternativ inte kommer ifråga kan återbetalning istället komma att ske. Shopcorn strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Shopcorn mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på produktens art. Shopcorn kan neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Shopcorn förbehåller sig rätten att ta ut en felsökningsavgift om 500 kr om produkten inte är felaktig.

 

11. Garanti

Vissa av produkterna som säljs på Webbplatsen kan omfattas av garanti från tillverkaren av produkten. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive produkt finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för produkter täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Vid fel på produkt som omfattas av särskild garanti som lämnats av tillverkare, repareras eller ersätts produkten av tillverkaren på tillverkarens bekostnad.

 

12. Tillämplig lag och tvist

Vid reklamationer eller eventuell tvist följer Shopcorn beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Villkoren tolkas i enlighet med svensk lag.


Version 1.009 / 2017-05-10